Wie zijn we

De Haagse Vrijwillige ReddingsBrigade zorgt al ruim 100 jaar voor de veiligheid van strandbezoekers, watersporters en zwemmers op de Haagse stranden! Daarnaast biedt de reddingsbrigade professionele zwemlessen voor de zwemdiploma’s A, B en C en zwemmend redden in het zwembad en in zee.

Historie

Een aantal vaste bezoekers van het Haagse zwembad De Mauritskade, die ook veelvuldig het zogenaamde ‘stille strand’ bezochten, maakten zich indertijd ernstig zorgen over het aantal verdrinkingsongevallen in zee.

Zij besloten dit structureel aan te pakken en op 28 oktober 1915 richtten zij een reddingsbrigade op onder de naam Haagsche Vrijwillige Brigade tot Redding van Drenkelingen. Die naam werd later gewijzigd in de huidige naam, de Haagse Vrijwillige ReddingsBrigade (HVRB).

Vereniging

Met meer dan 100 vrijwillige lifeguards waarborgt de Haagse Vrijwillige ReddingsBrigade (HVRB) de veiligheid van ongeveer 11 km Haags strand gedurende de zomermaanden mei tot september. Dit gebeurt vanaf twee strandposten op Kijkduin en Scheveningen. Verder biedt de HVRB als officiële opleider zwemlessen voor de diploma’s ABC en zwemmend redden (in het zwembad en in zee). De HVRB is een gezellige vereniging die het hele jaar door sportieve en gezellige activiteiten organiseert

Doelstelling

De vereniging heeft ten doel:

Het vergroten van de veiligheid in, op en langs het water in de ruimste zin van het woord, en draagt daarmee met nagenoeg al haar activiteiten zonder winstoogmerk bij aan het algemeen maatschappelijk belang van gezondheid en veiligheid voor iedereen die zich in deze omgeving begeeft.

De vereniging tracht dit doel te bereiken door:

  • Het stimuleren van de zwemvaardigheid en de zelfredzaamheid van burgers in het water, onder andere door het geven van zwemlessen en het opleiden tot lifesaver en lifeguard;
  • Het toezicht houden en/of verzorgen van Eerste Hulp op stranden, bij zwemwaterlocaties in het binnenland en bij evenementen in, op en langs het water;
  • Het deelnemen aan en stimuleren van de lifesaving sport, onder andere – maar niet uitsluitend – door het organiseren van trainingen en wedstrijden en het uitzenden van leden naar de nationale teams;
  • Het stimuleren van het bewustzijn bij (lokale) burgers, overheden en particuliere organisaties dat veiligheid in, op en langs het water niet vanzelf ontstaat. Dat dit permanent aandacht en inzet van middelen vereist, door voorlichting en advies te (laten) geven over de wijze waarop die veiligheid het best kan worden geborgd, door te stimuleren dat er (lokale) programma’s komen om hierin te investeren en door te stimuleren dat het thema veiligheid in, op en langs het water in (lokale) wet- en regelgeving verankerd wordt waar nodig;
  • Het (laten) opleiden, na- en bijscholen en examineren van leden voor de rollen die leden hebben in de activiteiten van de vereniging en het aanschaffen en onderhouden van de benodigde materialen;
  • Het ondersteunen van en samenwerken met andere (lokale) organisaties in hun rol om de veiligheid in, op en langs het water te vergroten, door middel van onder andere opleidingen, advies, planvorming en uitvoering van hulpverleningsactiviteiten.

Beloningsbeleid

De HVRB werkt met vrijwilligers. Toch vinden we het belangrijk om onze vrijwilligers een kleine vrijwilligersvergoeding te geven om hun onkosten te dekken.

Lifeguards, postondersteuners en instructeurs ontvangen een vergoeding tussen € 2,50 en € 5,00 per uur. Bestuursleden krijgen een vacatievergoeding van € 32,50 per maand voor hun bestuurlijke taken. De maximale vergoeding die vrijwilligers in een jaar mogen ontvangen is door de belastingdienst vastgesteld op € 2.100. Bedragen daarboven worden niet door ons uitgekeerd.

EHBO-instructeurs krijgen een vergoeding van € 20 per uur, maar dit is geen vrijwilligersvergoeding. Ze moeten dit bedrag opgeven bij hun inkomstenbelasting.

Alle ondersteunende functies zoals administratie, communicatie en materiaalbeheer et cetera worden op volledig vrijwillige basis uitgevoerd.

Word ook lifeguard!

Heb jij een goede conditie, ben jij stressbestendig en een waterrat?

Bestuursgegevens

Voorzitter
Ronald Parmentier
november 2026 (einde 1e termijn)

Penningmeester + portefeuille ICT
Julius Geukers
april 2027 (einde 3e termijn)

Secretaris
Hiske Ridder
november 2025 (einde 1e termijn)

Bestuurslid Communicatie
Ron Meijer
november 2024 (einde 1e termijn)

Bestuurslid Opleidingen
Judith Wagemans
april 2025 (einde 1e termijn)

Bestuurslid Strandveiligheid
Shane Stam
november 2025 (einde 3e termijn)

Bestuurslid Verenigingsleven
Gianni Soekdew
april 2027 (einde 1e termijn)

Overige gegevens

Kamer van Koophandel
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Den Haag per 28 oktober 1915 onder nummer 40409158.
RSIN 816566434

Postadres
Postbus 96835, 2509 JE Den Haag

Facebook
www.facebook.com/rbdenhaag

Twitter/X
www.twitter.com/RBDenHaag

ANBI

Wij hebben een ANBI-status. Dit staat voor ‘Algemeen Nut Beogende Instellingen’. Deze status van onze vereniging geeft een belastingvoordeel voor degenen die ons schenkingen doen.

Onze ANBI-status is te controleren op de site van de belastingdienst.

Verantwoording