Privacyverklaring

In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens.

Privacyverklaring

De HVRB vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Daarom willen wij jou in dit privacyverklaring heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop de HVRB persoonsgegevens verwerkt van leden, relaties en bezoekers van onze website en social media kanalen.

Uiteraard worden deze persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt HVRB zich aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG.

Dit betekent dat wij:

  • duidelijk – via deze privacyverklaring – vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken;
  • onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor die doeleinden;
  • jouw persoonsgegevens verwerken ter uitvoering van onze verenigingsdoelstellingen en jou toestemming vragen in gevallen waarin deze toestemming vereist is;
  • passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
  • jouw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage aan te bieden, te corrigeren of te laten verwijderen.

Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is de HVRB, Vlagstraat 2884 VX te Den Haag/Scheveningen of Postbus 96835 2509 JE Den Haag.

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens

Er zijn verschillende doeleinden waarvoor de HVRB jouw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. In het kader van haar dienstverlening aan leden en relaties verzamelt en verwerkt de HVRB contactgegevens, waaronder uw naam, adres, mobiele telefoonnummer en emailadres. Dat doen we niet uitsluitend, maar vooral om:

  • je te kunnen informeren over lidmaatschaps-aangelegenheden en verenigingsactiviteiten;
  • contact met je te hebben over zaken die te maken hebben met strandveiligheid en onze inzet;
  • voor interne analyses voor procesverbetering, optimalisatie van de website en social media. Op onze website staan meetinstrumenten van andere partijen, zoals cookies van Google Analytics. De gegevens worden beperkt gedeeld met dit bedrijf en wij doen dit om bij te houden hoe bezoekers onze websitegebruiken. Die kennis gebruiken wij om onze website te optimaliseren voor onze bezoekers

Publicatie

Wij gaan vertrouwelijk om met jouw gegevens en publiceren deze niet.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Jow gegevens worden slechts aan derden verstrekt, als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van het lidmaatschap, opleiding of andere verenigingsactiviteit. Hierbij moet je denken aan registratie in Sportlink. Ter bescherming van jouw rechten wordt met deze derden (partners) door ons een verwerkersovereenkomst gesloten. 

Beveiliging

Om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot jouw persoonsgegevens, maakt de HVRB gebruik van technische en organisatorische beveiligingsprocedures. Deze procedures garanderen een passend beveiligingsniveau gelet op de soorten van verwerking en de aard van de te beschermen persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

De HVRB behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy- en cookiebeleid. Wij adviseren je dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien de HVRB een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop de de HVRB jouw persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website, via de mail of via de TOM.

Vragen, inzage of verzoek tot wijziging van uw gegevens

Heb je na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, of wil je gebruik maken van het recht op inzage, correctie of verwijdering van jouw persoonsgegevens dan kun je deze richten aan: HVRB, t.a.v. de Privacy Officer, Vlagstaat 1, 2884 VX Den Haag, of stuur een e-mail: . Met een formeel verzoek tot verwijdering van de gegevens eindigt ook het lidmaatschap (indien aan de lopende betalingsverplichting is voldaan). Stuur uw verzoek naar , dan maken wij het binnen 4-6 weken voor u in orde